ÜMUMİ CHECK-UP PAKETLƏR

Böyrəklər maddələr mübadiləsinin lazımsız məhsullarından və artıq mayedən orqanizmi təmizləyirlər. Arterial təzyiqin idarə olunmasında da həmçinin iştirak edirlər.  Ona görə də böyrəklərin funksiyasında hər-hansı bir problem olması bütün orqanizmə öz təsirini göstərir.