Hemostaz

Hemostaz qanın laxtalanmasıdır. Laxtalanma yaraların sağalmasının birinci mərhəsini təşkil edir. Bu prosesdə kiçik bir kənaraçıxma belə çox təhlükəli ola bilər. Çünki qanın gec laxtalanması böyük miqdarda qan itikisinə, həddindən çox laxtalanması isə damardaxili tromblara səbəb ola bilər.

Digər Check-up paketlər