Yaşlanma əleyhinə (anti-age)

Bu müayinə orqanizmin yaşlanmasının mənzərəsini göstərir.  Müayinənin nəticələrinə əsasən vaxtından öncə yaşlanmanın qarşısını almaq və yavaşlatmaq üçün tədbirlər görmək mümkündür.