Adəti düşüklər (3 və artıq düşüklərdə)

Düşük hər bir qadın üçün ağır travmadır. 3 və daha artıq hamiləliyin düşüklə nəticələnməsi  isə adəti düşük adlanır. Belə ciddi patologiyanın səbəbini aydınlaşdırmaq üçün müayinə planı təqdim edirik.