Psixologiya

?> Ümumi məlumat ?> Həkimlər

Psixologiya  insan psixologiyası öyrənən elmdir. İnsan  psixologiyası çox vacib və maraqlı sahədir.  Qədim yunan dilindən tərcümədə ruh haqqında elm deməkdir.  Bu elm insan, qrup və kollektiv davranışını izah etmək üçün mürəkkəb struktur və prosesləri öyrənir. Psixologiya fəlsəfə, sosiologiya, tarix və neyropsixologiya kimi elmlərlə sıx əlaqəlidir. Psixoloji konsultasiya  sizə çətinlik törədən məsələlərin və problemlərin həll yolları tapmağa yardımçı olur.

Əgər qeyd olunan mövzularda narahatçılığınız varsa psixoloqa müraciət edə bilərsiniz

  • Depressiya
  • Aşağı özgüvən
  • Qərar qəbul edə bilməmək
  • Ailə üzvləri və yaxınlarla münasibətdə problemlər
  • Işdə və kollektivdə problemlər
  • Stress, başverən gözlənilməz hadisələr
  • Həyat keyfiyyətinin azalması və açıqlanıla bilməyən diskomfort
  • Sosial adaptasiyanın (uyğunlaşmanın) pozulması