Söhbət Babayev

Təhsil / İş təcrübəsi

  • 2016 - bugünədək Sağlam Ailə Tibb Məkrəzi / Həkim qastroenteroloq
  • 2016 Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu – qastroenterologiyanın aktual məsələləri
  • 2012 Ankara / Genelkurmay Başkamligi Gülhane Askeri Tip Akademisi  / Üst qastrointestinal endoskopi kursu
  • 2007  Ankara / Gülhanə Askeri TİP Akademisi komutanligi  Askeri Tip fakutlesi dekanligi ve egitim hastenesi / Qastroenteroloji / Endoskopi Kursu
  • 2007 Ankara  / Gülhane Askeri Tip Akademisi / Bronkoskopi ve İnvaziv Teşhis Texnikleri kursu
  • 1974 – 1980  Azərbaycan Tibb Universiteti /  Müalicə işi